Actiedag

Buitenlesdag

Sunday April 25

Buitenlesdag is …

De tijd nemen om naar buiten te gaan voor een buitenles en te genieten van de natuur.

Waarom?

Omdat buiten leren, spelen en bewegen in de natuur goed is voor ons welzijn én de leerprestaties bevordert. Ruil je muffe refter of klaslokaal in voor een inspirerende les in én over het groen. Zo leren we de natuur terug beter kennen en gaan we ze vanzelf meer respecteren.

Hoe?

Er zijn twee niveaus van deelname. Niveau 1 is meer toegankelijk en minder moeilijk dan niveau 2. Je kan je engageren voor niveau 1 of 2 of allebei!

  • Niveau 1 : ik volg een les over de natuur in de natuur.
    Tip: neem zeker eens een kijkje ter inspiratie op de website van MOS over buiten leren: Buiten leren | MOS (mosvlaanderen.be)
  • Niveau 2 : ik creëer een buitenlesplaats op school waar het ganse jaar buitenlessen kunnen gehouden worden.
    Tip: nodig hiervoor andere leerlingen, leerkrachten, ouders, buurtbewoners, handige harry’s, … uit.