Actiedag

#iktrekhetmijaan

Tuesday February 02

#iktrekhetmijaan is …

Een actiedag die volledig in het teken staat van het klimaat.

Waarom?

Omdat we het ons aantrekken, de klimaatverandering en samen een groot verschil kunnen maken. Het hele jaar door zijn we in de weer met allerlei klimaatacties. Denk bijvoorbeeld maar aan een donderdag veggie-dag of aan een groene speelplaats. Het is tijd om deze acties in de kijker te plaatsen!

Hoe?

Er zijn twee niveaus van deelname. Je kan je engageren voor niveau 1 of 2 of allebei!

  • Niveau 1: ik breng één uur zonder elektriciteit en/of verwarming door. Ik doof alle lichten en elektrische apparaten, trek alle stekkers uit en zet indien mogelijk de verwarming uit.
    Als we ons dagelijks leven bekijken, weten we dat energie ons in staat stelt om talloze taken te vervullen. Of we nu onderweg zijn met de bus, onze smartphone gebruiken of ons huis verwarmen, we zijn allemaal afhankelijk van energie. Het gebruik van energie heeft echter een aanzienlijke impact op onze rekening, maar vooral ook op het klimaat. Daarom is deze bewustzijnsactie rond energiebesparing van groot belang.
    Tip: wil je de actie nog sterker maken? Ga dan voor één volledige dag zonder verwarming en elektriciteit!
  • Niveau 2: ik organiseer een mini-manifestatie voor het klimaat. Ik maak posters met kernboodschappen over het klimaat en zet onze eigen klimaatacties in de kijker.
    We kunnen veel meer doen voor het klimaat dan enkel de verwarming een graadje lager zetten en een dikke trui aantrekken. Meer en meer komen ook andere thema’s aan bod zoals klimaatvluchtelingen, sluipverbruik, vergroening, voeding, mobiliteit, … Daarom is het tijd om uit te pakken met al jullie klimaatacties en deze te delen met ons!